Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2015 році

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

Головна функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, які передані йому у постійне користування. Загальна  площа підприємства складає 38503,6 га, з яких 35679,3 – вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні функції та мають обмежене експлуатаційне значення. Ліси  з особливим режимом користування становлять 63,9 % від вкритих лісовою рослинністю земель.

В  лісовому фонді підприємства в наявності 20 об’єктів природо заповідного  фонду, з них 16 пам’яток природи місцевого значення в Білотисянському, Говерлянському, Богданському, Устєріцькому, Квасівському та Рахівському лісництвах, 2 заказники у Білотисянському та Квасівському лісництвах, 1 пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення на Рахівському лісництві та один біосферний заповідник у Богданському, Рахівському, Квасівському, Говерлянському та Устєрцькому лісництвах, що становить 12,1 % площі підприємства. 13,6 % лісів підприємства відносяться до рекреаційно-оздоровчих лісів, розміщені навколо населених пунктів та призначені в першу чергу для відпочинку населення. 44 % лісів відносяться до захисних, вони стримують ерозію грунтів, захищають береги річок, озер та інших водойм,  зростають вздовж залізниць та автомобільних доріг.

Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісгосп  здійснює роботи з лісовідновлення, проводить  агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства в 2015 році:

 

Напрям діяльності Проведені заходи Од. виміру Обсяги Джерела фінансування Витрачено коштів,
тис. грн.
Лісове господарство

 

 

 

 

Лісовідновлення га 179,9 Власні кошти 104,7
Лісорозведення га
Рубки формування і

оздоровлення лісів,  з них:

га 1666,0
кбм 122134 Власні кошти 16990,9
Рубки догляду га 151,9
кбм 583 Власні кошти 126,1
В т.ч. в молодняках га 147,1
кбм 399 Власні кошти 97,2
Охорона та захист лісу Влаштування мінералізованих смуг км 2,0 Власні кошти 4,8
Догляд за мінералізованими смугами км 3,0 Власні кошти 4,8
Проведення лісопатологічних обстежень га 4156,1 Власні кошти
Заготівля деревини Рубки головного користування кбм 46405 Власні кошти 6165,0
Розвиток мережі лісовозних доріг Ремонт та будівництво лісовозних доріг км 36,8 Власні кошти 2719,9
В т.ч. нове будівництво км 7,6 1553,1
Мости п/м 217 653,2

Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому  порядку і в  більшості перевага надається природному  відновленню лісу. Так в 2015 році відновлення лісів проведено на площі 179,9 га, в тому числі природне поновлення 102,0 га, садіння лісу 77,9 га. Проведено 132,1 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами (у переведенні на однократний). Проведено доповнення лісових культур на площі 41,3 га.

У  2015 році підприємством на ведення лісового господарств та на лісорозведення витрачено 49288,3 тис. грн., перераховано до бюджетів усіх рівнів – 29422 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 7751 тис. грн., 8831 тис. грн. перераховано до цільових фондів. Необхідно  відмітити про відсутність фінансування з державного бюджету в 2015 році. На підприємстві в 2015 році працювали 316 штатних працівників та 21 тимчасових працівників, середньомісячна заробітна плата склала 5863,70 грн.

В 2016 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі  49,2 тис. кбм. ліквідної деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі 663,0 га, на  площі 3850,0 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 190,7 га, штучним шляхом на площі 98,7 га.

 

Директор ДП «Рахівське ЛДГ»  

В.М. Приступа