Акт ССР 2021

Акт ССР Білотисянського л-ва 10.03.21

Акт ССР Білотисянського л-ва 10.03.21

Акт ССР Богданського л-ва 09.03.21

Акт ССР Богданського л-ва 09.03.21

Акт ССР Квасівського л-ва 10.03.21

Акт ССР Щаульського л-ва 10.03.21

АКТ ССР Білотисянського л-ва 17.02.21

АКТ ССР Богданського л-ва 16.02.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 16.02.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 17.02.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 17.02.21

АКТ ССР Білотисянського л-ва 15.06.21

АКТ ССР Богданського л-ва 15.06.21

АКТ ССР Квасівського л-ва 14.06.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 14.06.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 15.06.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 14.06.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 16.06.21

АКТ ССР Білотисянського л-ва 15.07.21

АКТ ССР Говерлянського л-ва 16.07.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 16.07.21

АКТ ССР Білотисянського л-ва 10.08.21

АКТ ССР Богданського л-ва 12.08.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 11.08.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 09.08.21

АКТ ССР Білотисянського л-ва 16.09.21

АКТ ССР Богданського л-ва 15.09.21

АКТ ССР Говерлянського л-ва 16.09.21

АКТ ССР Квасівського л-ва 16.09.21

АКТ ССР Рахівського л-ва 16.09.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 15.09.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 16.09.21

АКТ ССР Білотисянського л-ва 18.10.21

АКТ ССР Богданського л-ва 19.10.21

АКТ ССР Говерлянського л-ва 18.10.21

АКТ ССР Квасівського л-ва 19.10.21

АКТ ССР Устєріцького л-ва 19.10.21

АКТ ССР Щаульського л-ва 18.10.21