Охорона лісу

Головними напрямками діяльності підприємства є створення нових лісів і лісовідновлення на зрубах; збереження біологічного різноманіття в лісах та охорона і відтворення тваринного світу; охорона та захист лісів; ефективне використання деревних ресурсів та інших корисних властивостей лісів;  здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Одним із важливих завдань, спрямованих на покращення екологічного стану лісів, є збільшення лісистості території до оптимального рівня. В цьому напрямку на підприємстві за останні роки у високогір’ї створено нових лісів.
Для збереження, вивчення унікальних гірських природних комплексів, флори та фауни виділені та охороняються об’єкти природно-заповідного фонду.
За рахунок власних коштів  від реалізації заготовленої деревини , які направляються на відтворення лісів, проведення лісівничих, лісоохоронних заходів. Велика увага приділяється впровадженню прогресивних природозберігаючих технологій.
Так у 2013 році придбано та введено в експлуатацію одну повітряно-трелювальну установку. Починаючи з 2007 року підприємством збудовано понад 35 км лісових автомобільних доріг в складних гірських умовах. Це один із перспективних напрямків роботи лісодослідного господарства, що має важливий соціальний фактор і дозволить покращити економічні показники підприємства, посилити охорону лісів від пожеж.

720151127_104307Аншлаг на протипожежну тематику кв 29 вид 2Квасівське л-во Місце для відпочинку кв 29 вид 2Квасівське л-воМісце для відпочинкуПанно біля контори лісництваур. СмідоватийЩаульське л-во