Оцінка випливу ведення лісового господарства на навколишнє природне середовище

У лісовому господарстві України оцінка впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне середовище може провадитись на різних рівнях, наприклад, при лісовпорядкуванні для організації господарських секцій або при складанні технологічних карт для окремих лісових ділянок. Можливі впливи на навколишнє природне середовище мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, які можуть призвести до негативних наслідків. На рівні лісових ділянок оцінка впливу ведення лісового господарства на навколишнє природне середовище може проводитися безпосередньо при складанні технологічних карт.
1. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище при проведенні лісовпорядкування.
Перший етап оцінки — під час проведення лісовпорядних і технічних нарад, в яких беруть участь представники держлісгоспу, обласного управління лісого та мисливського господарства та представники екологічної інспекції, а також інших неурядових зацікавлених сторін. Результати обговорення, якого досягають на основі моніторингу, заносять до рішення наради з відпровідними висновками.
2. Оцінювання можливого впливу на навколишнє природне середовище на ділянках, де плануються лісогосподарські заходи.
Проводять фахівці, які відповідальні за проведення заходу під час підготовчих робіт і складання технологічних карт до цих заходів. Проведення такого оцінювання є частиною вимог ЛОР, які перевищують вимоги національної нормативно-правової бази лісового господарства, проте не суперечать їм. Фахівці, які проводять оцінювання, записують потенційні негативні впливи, які можуть мати місце в результаті проведення заходу, оцінюють ступінь впливу (незначний чи значний) і визначають спеціальні заходи, які вживатимуться для пом’якшення впливу лісогосподарського заходу на навколишнє природне середовище (грунти, рослинність, дику фауну, воду, тощо).