Щаульське лісництво

Лісничий Щаульського лісництва – Бойчук Олександр Васильович 


Коротка характеристика території і рослинних умов Щаульського лісництва ДП «Рахівське ЛДГ»

              Щаульське   лісництво, загальною площею 6542 гектари, входить до складу Державного підприємства «Рахівське лісове дослідне господарство» і розташоване в південній його частині на території Рахівського адміністративного району.

            Контора лісництва знаходиться в селі Богдан Рахівського району Закарпатської області, на відстані 15 кілометрів від контори лісгоспу та районного центру. 

Територія лісництва розділена на дві майстерські дільниці та дев’ять обходів.

Лісові масиви лісництва відносяться до лісорослинної зони Українських Карпат, по лісогосподарському районуванню до Гірськокарпатського округу, району буково–ялицево–ялинових лісів. 

Тривалість вегетативного періоду 180 днів. Середньорічна температура повітря +6,9град.за Цельсієм, мінімальна – 19,4град.. Пізні весняні заморозки можливі до першої декади червня, а ранні з першої декади вересня місяця. Середньорічна кількість опадів 1176 міліметрів. Відносна вологість повітря становить 79%.   

Глибина промерзання грунту становить 42 сантиметри.  Постійний сніговий покрив встановлюється з середини жовтня місяця. Сніг тане до середини травня місяця. Вітри переважно південно–західних напрямків.

Найбільш розповсюдженими типами грунтів є бурі гірсько–лісові, суглинисті різної потужності із значним вмістом щебеню.

В лісництві об’єкти природно – заповідного фонду відсутні.

Середній склад насаджень лісництва 10 Яле, середній вік насаджень – 65 років, середній клас бонітету – ІА,4, середня повнота – 0,73, середній запас насадження – 366 м.куб. 

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування, утворені такі господарські частини:

 1. Рекреаційно – оздоровчі ліси з особливим режимом користування в горах, що займають площу 695,0 гектарів;
 2. Захисні ліси з особливим режимом користування в горах, що займають площу 3004,0 гектари;

      3. Захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах, що займають  площу 904,0 гектари;

 1. Експлуатаційні ліси в горах, що займають площу 1939,0 гектарів.img_1727На  Щаульському лісництві лісовпорядкуванням, у лісах 4- ї  категорії  запроектовано рубки головного користування. Розміщення лісосічного фонду проведено з урахуванням напрямку рубки, напрямком довгої сторони і ширини  лісосіки,  способів  та  термінів  примикання  лісосік – у  розмірі розрахункової лісосіки. Лісовпорядкуванням також запроектовані рубки формування і оздоровлення лісів.Лісовпорядкуванням  запроектовано  та проводяться  роботи  по  лісовідновленні  та  лісорозведенні.  Створення  лісових  культур  проводиться  згідно  технологічних  схем, з  урахуванням  наявності  природного  поновлення,  типів  лісу  та  особливостей  категорії  лісокультурної  площі.  В  технологічних  схемах  вказується  спосіб  обробітку  грунту, спосіб створення, схема змішування порід,  спосіб  догляду  за  лісовими  культурами.  Площі  створення  лісових  культур  дорівнюють  площам  вирубок.Лісовою  охороною  лісництва  проводиться  робота  по  охороні  лісу  від  пожежі.  На  лісництві  ведеться  кругло добове  патрулювання  на  час  пожежонебезпечного  періоду  згідно  графіків  чергувань.   Вся  площа  територія  лісництва  розподілена  за  класами  пожежної  небезпеки: І  клас – 2172,9 гектарів,   або  33,2%;ІІ  клас  –  615,0 га.  ,           або    9,4%;ІІІ клас – 3525,8 га. ,            або  53,9%;ІV клас –    142,8 га. ,           або  2,2%;

  V  клас –       85,5 га. ,          або  1,3%;

  Разом:     6542,0 гектарів, або  100%.

  клас  пожежної  небезпеки  становить  2,28.

  Лісовою  охороною,  старшими  майстрами  лісу  на  майстерських  дільницях   та  майстрами  лісу  на  ввірених  їм  обходах,  також  ведеться  робота  по  охороні  лісу  від  лісопорушень .  На  контрольно  пропускному  пункті  лісництва  посійно  ведеться  круглодобове  чергування  згідно  графіка  чергування.

  Санітарний  стан  лісів  лісництва  задовільний.  З  хвороб  лісу  найбільш  поширені  стовбурна  гниль.  В  залежності  від  появи  і  розвитку  шкідників  та  хвороб  лісу.

  Зміни  санітарного  стану  насаджень,  обсяги  лісозахисних  заходів  уточнюються  та  корегуються.

  З  видів  побічних  користувань  приділяється  увага  таким  видам:  заготівля  ягід,  грибів,  лікарських  рослин.

  На  території  лісництва  в  рекреаційно – оздоровчих  цілях  використовуються:  рекреаційно – оздоровчі  ліси,  поза  межами  зелених  зон  загальною  площею  695,0 га.  В  цілому  територія  рекреаційних  лісів  характеризується  задовільно.